Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákoník práce
Číslo předpisu: 262/2006 Sb.
Částka: 84/2006 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace: Tento zákon  upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních  a upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.
Věcný popis: Klíčové slovo zákoník práce
Klíčové slovo tema2
Klíčové slovo tema1
Klíčové slovo tema3
Klíčové slovo tema4
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2007 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 21.4.2006 0:00:00
Rozeslána dne: 2006-06-07T00:00:00
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší: 65/1965 Sb.
153/1969 Sb.
72/1982 Sb.
111/1984 Sb.
22/1985 Sb.
52/1987 Sb.
231/1992 Sb.
74/1994 Sb.
220/1995 Sb.
1/1992 Sb.
119/1992 Sb.
44/1994 Sb.
125/1998 Sb
36/2000 Sb.
475/2001 Sb.
108/1994 Sb.
342/2004 Sb.
516/2004 Sb.
252/1992 Sb.
77/1994 Sb.
333/1993 Sb.
308/1995 Sb.
356/1997 Sb.
318/1998 Sb.
132/1999 Sb.
312/1999 Sb.
163/2000 Sb.
430/2000 Sb.
437/2001 Sb.
560/2002 Sb.
464/2003 Sb.
700/2004 Sb.
Novelizace: 585/2006 Sb.
116/2008 Sb.
382/2008 Sb.
347/2010 Sb.
466/2011 Sb.
375/2011 Sb.
458/2011 Sb.
182/2014 Sb.
298/2016 Sb.
181/2007 Sb.
261/2007 Sb.
296/2007 Sb.
362/2007 Sb.
121/2008 Sb.
126/2008 Sb.
294/2008 Sb.
305/2008 Sb
320/2009 Sb.
326/2009 Sb.
286/2009 Sb.
306/2008 Sb.
427/2010 Sb.
73/2011 Sb.
180/2011 Sb.
185/2011 Sb.
341/2011 Sb.
364/2011 Sb.
365/2011 Sb.
367/2011 Sb.
|167/2012 Sb.
385/2012 Sb.
396/2012 Sb.
399/2012 Sb.
155/2013 Sb
303/2013 Sb.
101/2014 Sb.
458/2011 Sb
250/2014 Sb.
205/2015 Sb
298/2015 Sb.
47/2016 Sb.
377/2015 Sb.
264/2016 Sb.
460/2016 Sb.
303/1995 Sb.
197/1994 Sb.
140/1968 Sb.
537/2005 Sb.
307/2005 Sb.
213/2005 Sb.
637/2004 Sb.
330/2003 Sb.
699/2004 Sb.
320/1997 Sb.
317/1998 Sb.
131/1999 Sb.
313/1999 Sb.
162/2000 Sb.
429/2000 Sb.
436/2001 Sb.
559/2002 Sb.
463/2003 Sb.
172/1973 Sb.
75/1967 Sb.
45/1987 Sb.
95/1987 Sb.
96/1987 Sb.
108/1989 Sb.
104/1993 Sb.
275/1993 Sb.
18/1991 Sb.
367/1999 Sb.
93/2017 Sb.
206/2017 Sb.
202/2017 Sb.
99/2017 Sb.
203/2017 Sb.
148/2017 Sb.
181/2018 Sb.
366/2019 Sb.
Související předpisy EU: 31991L0533; 31998L0059; 31999L0070; 31997L0081; 31994L0045; 32002L0014; 32001L0086; 32001L0023; 31996L0071; 31996L0034; 32003L0088; 31994L0033; 31991L0383; 31989L0391; 31989L0656; 31992L0085; 31975L0117; 31976L0207; 32000L0043; 32000L0078; 32002L0073; 31995L0046; 32002L0015; 31989L0654
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 262_2006
Soubory k právnímu předpisu 262_2006_aktual_2018
Soubory k právnímu předpisu 262_2006_aktual_2019
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
108/1994 Sb.
Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
ZRUŠENO
1.5.1994 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
342/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
ZRUŠENO
3.6.2004 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
475/2001 Sb.
Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
ZRUŠENO
1.1.2002 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
516/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
ZRUŠENO
1.10.2004 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
65/1965 Sb.
Zákoník práce
ZRUŠENO
16.6.1965 0:00:00
1.1.1966 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
700/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ZRUŠENO
1.1.2005 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
101/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
24.6.2014 0:00:00
Právní předpis
116/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
14.4.2008 0:00:00
Právní předpis
181/2018 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.10.2018 0:00:00
Právní předpis
182/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.8.2014 0:00:00
Právní předpis
185/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
8.7.2011 0:00:00
Právní předpis
202/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.11.2017 0:00:00
Právní předpis
206/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.7.2017 0:00:00
Právní předpis
294/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2008 0:00:00
Právní předpis
341/2011 Sb.
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
347/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
ZRUŠENO
1.1.2011 0:00:00