Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 200/1 1999
Rozsah: S. 0001 - 0068
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486123545953&uri=CELEX:01999L0045-20150601
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo klasifikace
Klíčové slovo balení
Klíčové slovo označování
Klíčové slovo přípravky nebezpečné
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31999L0045%3ACS%3ATXT