Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Komise 1999/77/ES ze dne 26. července 1999, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 207/18 1999
Rozsah: S. 193 - 195
Anotace: Směrnice Komise 1999/77/ES ze dne 26. července 1999, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0077
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo registrace
Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo azbest
Klíčové slovo omezení
Klíčové slovo uvádění
Klíčové slovo trh
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31999L0077%3ACS%3ATXT