Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Číslo předpisu: 48/1982 Sb.
Částka: 9/1982 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) ČÚBP
Druh předpisu: Vyhláška
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo budovy výrobní
Klíčové slovo komunikace
Klíčové slovo prostředí pracovní
Klíčové slovo látky nebezpečné
Klíčové slovo skladování
Klíčové slovo budovy provozní
Klíčové slovo bezpečnost práce
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.7.1982 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 15.4.1982 0:00:00
Rozeslána dne: 6. května 1982
Vydáno na základě: 174/1968 Sb. §5 odst.1 písm.d)
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 324/1990 Sb.
207/1991 Sb.
352/2000 Sb.
Předpis ruší: 169/1911 Sb.
172/1911 Sb.
199/1911 Sb.
11/1912 Sb.
730/1944 Ú.l.
3534/1948 Ú.l.
75/1951 Ú.l
90/1952 Ú.l.
Novelizace: 324/1990 Sb.
207/1991 Sb.
352/2000 Sb.
192/2005 Sb.
35/1956 Ú.l.
135/1956 Ú.l
253/1956 Ú.l.
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 48_1982
Soubory k právnímu předpisu 48_1982_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
324/1990 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
ZRUŠENO
31.7.1990 0:00:00
1.11.1990 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
352/2000 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
13.10.2000 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
192/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
7.6.2005 0:00:00
Právní předpis
324/1990 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
ZRUŠENO
31.7.1990 0:00:00
1.11.1990 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
352/2000 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
13.10.2000 0:00:00