Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 81/51  2016
Rozsah: s. 51-98
Anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487154845307&uri=CELEX:32016R0425
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis:
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32016R0425%3ACS%3ATXT