Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 299/9 2003
Rozsah: s. 9-19
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487064640782&uri=CELEX:32003L0088
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo doba pracovní
Klíčové slovo podmínky pracovní
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32003L0088%3ACS%3ATXT