Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
Číslo předpisu: 432/2003 Sb.
Částka: 142/2003 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) MZ
Druh předpisu: Vyhláška
Anotace: Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Věcný popis: Klíčové slovo zdravotnictví
Klíčové slovo hodnoty limitní
Klíčové slovo testy
Klíčové slovo expozice
Klíčové slovo účinky biologické
Klíčové slovo činitelé biologičtí
Klíčové slovo odpad biologický
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2004 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 4.12.2003 0:00:00
Rozeslána dne: 15. prosince 2003
Vydáno na základě: 258/2000 Sb. § 108 odst. 1
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší: 89/2001 Sb.
Novelizace: 107/2013 Sb.
181/2015 Sb.
240/2015 Sb.
Související předpisy EU: 31983L0477; 31991L0382; 31998L0024; 32000L0054
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 432_2003
Soubory k právnímu předpisu 432_2003_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
107/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
1.5.2013 0:00:00
Právní předpis
181/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
240/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2015 0:00:00