Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Číslo předpisu: 350/2012 Sb.
Částka: 130/2012 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo stavebnictví
Klíčové slovo stavby
Klíčové slovo zákon stavební
Klíčové slovo změny
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2013 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 19.9.2012 0:00:00
Rozeslána dne: 22. října 2012
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 183/2006 Sb.
133/1985 Sb.
44/1988 Sb.
114/1992 Sb.
338/1992 Sb.
360/1992 Sb.
200/1994 Sb.
18/1997 Sb.
151/1997 Sb.
131/2000 Sb.
458/2000 Sb.
100/2001 Sb.
254/2001 Sb.
634/2004 Sb.
Předpis ruší:
Novelizace:
Související předpisy EU: 32001L0042; 31979L0409; 31992L0043; 31985L0337
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 350_2012
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
100/2001 Sb.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
1.2.2002 0:00:00
Právní předpis
114/1992 Sb.
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
1.6.1992 0:00:00
Právní předpis
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
17.12.1985 0:00:00
1.7.1986 0:00:00
Právní předpis
183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
1.1.2002 0:00:00
Právní předpis
360/1992 Sb.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
7.7.1992 0:00:00
Právní předpis
44/1988 Sb.
Zákona ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
1.7.1988 0:00:00
Právní předpis
458/2000 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
1.1.2001 0:00:00