Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/11/EU ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli  (elektromagnetickými poli)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 110/1 24.4.2012
Rozsah: 2 s.
Anotace: SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/11/EU ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli  (elektromagnetickými poli) (18. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487167981002&uri=CELEX:32012L0011
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo činitelé fyzikální
Klíčové slovo expozice pracovníků
Klíčové slovo rizika
Klíčové slovo pole elektromagnetické
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU 201211eu_l110