Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/654/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 393/1 1981
Rozsah: S. 0001 - 0012
Anotace: Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/654/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486119853995&uri=CELEX:01989L0654-20070627
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis:
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31989L0654%3ACS%3ATXT