Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 330/28 2009
Rozsah: 9 s.
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487168898283&uri=CELEX:32009L0148
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo azbest
Klíčové slovo azbestóza
Klíčové slovo ochrana zaměstnanců
Klíčové slovo rizika
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32009L0148%3ACS%3ATXT