Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 166/1 2016
Rozsah: 4 s.
Anotace: Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R1017
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo hodnocení
Klíčové slovo registrace
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32016R1017%3ACS%3ATXT