Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 88/45  2011
Rozsah: s. 45
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486123712692&uri=CELEX:02011L0024-20140101
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo péče zdravotní
Klíčové slovo zdravotnictví
Klíčové slovo pacienti
Klíčové slovo práva
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32011L0024%3ACS%3ATXT