Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Číslo předpisu: 309/2006 Sb.
Částka: 96/2006 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo požadavky
Klíčové slovo bezpečnost
Klíčové slovo vztahy pracovněprávní
Klíčové slovo služby
Klíčové slovo poskytování
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2007 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 23.5.2006 0:00:00
Rozeslána dne: 2006-06-22T00:00:00
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší:
Novelizace: 88/2016 Sb.
225/2012 Sb.
375/2011 Sb.
365/2011 Sb.
223/2009 Sb.
189/2008 Sb.
362/2007 Sb.
Související předpisy EU: 31989L0391; 31989L0654; 31989L0655;31989L0656; 31990L0269; 31990L0270;32004L0037; 32000L0054; 31992L0057;31992L0058; 31998L0024; 31999L0092;32002L0044; 32003L0010; 32004L0040;31980L1107; 31983L0477; 31989L0048;31999L0042; 31999L0038; 31997L0042;31991L0322; 31994L0033; 31992L0085;32003L0018; 31990L0394; 32000L0039
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 309_2006
Soubory k právnímu předpisu 309_2006_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
189/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2008 0:00:00
Právní předpis
225/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2012 0:00:00
Právní předpis
362/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2008 0:00:00
Právní předpis
365/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
375/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
1.4.2012 0:00:00
Právní předpis
88/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
1.5.2016 0:00:00