Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Číslo předpisu: 392/2003 Sb.
Částka: 127/2003 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) ČBÚ
Druh předpisu: Vyhláška
Anotace: Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhrazená technická zařízení a jejich zařazení do tříd a požadavky na výrobu vyhrazených technických zařízení tlakových.
Věcný popis: Klíčové slovo plyn
Klíčové slovo plynárenství
Klíčové slovo těžba
Klíčové slovo zařízení tlaková
Klíčové slovo nádoby tlakové
Klíčové slovo zařízení zdvihací
Klíčové slovo kontroly
Datum vydání: 9.9.2003 0:00:00
Datum účinnosti: 1.1.2004 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí:
Rozeslána dne:
Vydáno na základě: 61/1988 Sb.
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší: 2 výnosy ČBÚ
443/1990 Sb.
Novelizace: 282/2007 Sb.
75/2017 Sb.
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 392_2003
Soubory k právnímu předpisu 392_2003_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
282/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornických způsobem,a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesůo bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornických způsobem, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
1.1.2008 0:00:00
Právní předpis
75/2017 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
1.6.2017 0:00:00