Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) : kodifikované znění
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 260/5  3.10.2009
Rozsah: 15 s.
Anotace: Tato směrnice, která je druhou samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, jak je vymezeno v článku 2.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487234544068&uri=CELEX:32009L0104
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost práce
Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo ochrana zdraví
Klíčové slovo požadavky bezpečnostní
Klíčové slovo zařízení
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_26020091003cs00050019