Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Číslo předpisu: 250/2021 Sb.
Částka: 106/2021 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost práce
Klíčové slovo zařízení vyhrazená technická
Klíčové slovo novelizace
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.7.2022 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 9.6.2021 0:00:00
Rozeslána dne: 30. června 2021
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 219/1999 Sb.
251/2005 Sb.
309/2006 Sb.
575/1990 Sb.
47/1994 Sb.
71/2000 Sb.
124/2000 Sb.
151/2002 Sb.
320/2002 Sb.
436/2004 Sb.
253/2005 Sb.
189/2008 Sb.
223/2009 Sb.
341/2011 Sb.
264/2016 Sb.
48/1982 Sb.
Předpis ruší: 174/1968 Sb
159/1992 Sb.
50/1978 Sb.
98/1982 Sb.
398/2001 Sb.
112/2005 Sb.
461/2013 Sb.
85/1978 Sb.
21/1979 Sb.
18/1979 Sb.
19/1979 Sb.
73/2010 Sb.
Novelizace:
Související předpisy EU: 32006L0123; 32005L0036; 32009L0104
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 250_2021
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
124/2000 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů…
1.7.2000 0:00:00
Právní předpis
189/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2008 0:00:00
Právní předpis
251/2005 Sb.
Zákon o inspekci práce
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
253/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
309/2006 Sb.
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
341/2011 Sb.
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
48/1982 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
1.7.1982 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
112/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
5.4.2005 0:00:00
Právní předpis
18/1979 Sb.
Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
1.7.1979 0:00:00
Právní předpis
19/1979 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
1.7.1979 0:00:00
Právní předpis
21/1979 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
1.7.1979 0:00:00
Právní předpis
398/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
9.11.2001 0:00:00
Právní předpis
461/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
1.1.2014 0:00:00
Právní předpis
50/1978 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
1.1.1979 0:00:00
Právní předpis
73/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
1.6.2010 0:00:00
Právní předpis
85/1978 Sb.
Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
26.6.1978 0:00:00
1.1.1979 0:00:00
Právní předpis
98/1982 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
1.9.1982 0:00:00