Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Číslo předpisu: 350/2011 Sb.
Částka: 122/2011 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo směsi
Klíčové slovo registry
Klíčové slovo ochrana požární
Klíčové slovo přestupky
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2012 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 27.10.2011 0:00:00
Rozeslána dne: 29. listopadu 2011
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 251/2005 Sb.
133/1985 Sb.
634/2004 Sb.
455/1991 Sb.
186/2004 Sb.
125/2005 Sb.
222/2006 Sb.
227/2009 Sb.
281/2009 Sb.
245/2011 Sb.
Předpis ruší: 356/2003 Sb.
345/2005 Sb.
371/2008 Sb.
219/2004 Sb.
232/2004 Sb.
234/2004 Sb.
279/2005 Sb.
369/2005 Sb.
28/2007 Sb.
389/2008 Sb.
139/2009 Sb
265/2010 Sb.
Novelizace: 279/2013 Sb.
61/2014 Sb.
324/2016 Sb.
183/2017 Sb.
Související předpisy EU: 31992L0032; 32004L0009; 32004L0010; 31967L0548; 31999L0045; 32006R1907; 32008R0689; 32004R0648; 32005R0850; 32008R1272; 32008R1102; 32008R0440; 32008R0340
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 350_2011
Soubory k právnímu předpisu 350_2011_atual
Soubory k právnímu předpisu priloha_11-350
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
17.12.1985 0:00:00
1.7.1986 0:00:00
Právní předpis
251/2005 Sb.
Zákon o inspekci práce
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
281/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2011 0:00:00
Právní předpis
455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
1.1.1992 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
219/2004 Sb.
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
ZRUŠENO
14.4.2004 0:00:00
1.5.2004 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
232/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
ZRUŠENO
1.5.2004 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
234/2004 Sb.
Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
ZRUŠENO
1.5.2004 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
28/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
ZRUŠENO
1.3.2007 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
345/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZRUŠENO
13.9.2005 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
356/2003 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
ZRUŠENO
1.5.2004 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
369/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků
ZRUŠENO
1.11.2005 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
371/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZRUŠENO
1.11.2008 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
389/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů
ZRUŠENO
1.11.2008 0:00:00
1.1.2012 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
183/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
1.7.2017 0:00:00
Právní předpis
61/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
7.4.2014 0:00:00