Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 303/16 2000
Rozsah: s. 16-22
Anotace: Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486123872438&uri=CELEX:02000L0078-20001202
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo rovnoprávnost
Klíčové slovo zaměstnání
Klíčové slovo podmínky pracovní
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32000L0078%3ACS%3ATXT