Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 270/10 2002
Rozsah: S. 0010 - 0013
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavateleText s významem pro EHP.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487064455897&uri=CELEX:32002L0074
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo neschopnost platební
Klíčové slovo změny
Klíčové slovo ochrana zaměstnanců
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32002L0074%3ACS%3ATXT