Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o zaměstnanosti
Číslo předpisu: 435/2004 Sb.
Částka: 143/2004 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Vláda ČR
Druh předpisu: Zákon
Anotace: Zákon upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
Věcný popis: Klíčové slovo zaměstnanost
Klíčové slovo tema1
Klíčové slovo nezaměstnanost
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.10.2004 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 13.5.2004 0:00:00
Rozeslána dne: 23. července 2004
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší: 1/1991 Sb.
9/1991 Sb.
64/1991 Sb.
305/1991 Sb.
272/1992 Sb.
369/2000 Sb.
474/2001 Sb.
220/2002 Sb.
103/2002 Sb.
21/1991 Sb.
115/1992 Sb.
324/1992 Sb.
399/1992 Sb.
35/1997 Sb.
232/1997 Sb.
242/2002 Sb.
Novelizace: 202/2005 Sb.
168/2005 Sb.
253/2005 Sb.
350/2005 Sb.
428/2005 Sb.
495/2005 Sb.
382/2005 Sb.
413/2005 Sb.
444/2005 Sb.
161/2006 Sb.
264/2006 Sb.
115/2006 Sb.
109/2006 Sb.
214/2006 Sb.
165/2006 Sb.
109/2006 Sb.
112/2006 Sb.
264/2006 Sb.
159/2007 Sb.
181/2007 Sb.
213/2007 Sb.
379/2007 Sb.
261/2007 Sb.
362/2007 Sb.
57/2008 Sb.
124/2008 Sb.
129/2008 Sb.
382/2008 Sb.
479/2008 Sb.
68/2009 Sb.
158/2009 Sb.
362/2009 Sb.
326/2009 Sb.
223/2009 Sb.
306/2008 Sb.
227/2009 Sb.
149/2010 Sb.
281/2009 Sb.
347/2010 Sb.
427/2010 Sb.
73/2011 Sb.
427/2010 Sb.
364/2011 Sb.
365/2011 Sb.
367/2011 Sb.
420/2011 Sb.
470/2011 Sb.
1/2012 Sb.
375/2011 Sb.
505/2012 Sb.
401/2012 Sb.
306/2013 Sb.
303/2013 Sb.
303/2013 Sb.
64/2014 Sb.
101/2014 Sb.
458/2011 Sb.
136/2014 Sb.
250/2014 Sb.
84/2015 Sb.
203/2015 Sb.
203/2015 Sb.
317/2015 Sb.
314/2015 Sb.
131/2015 Sb.
88/2016 Sb.
190/2016 Sb.
137/2016 Sb.
24/2017 Sb.
93/2017 Sb.
206/2017 Sb.
205/2017 Sb.
222/2017 Sb.
206/2017 Sb.
327/2017 Sb.
Související předpisy EU: 31968L0360; 31976L0207; 31989L0048; 31990L0364; 31990L0365; 31992L0051; 31993L0096; 31994L0033; 31995L0046; 31996L0071; 32000L0043; 32000L0078; 32002L0073; 31968R1612; 32003D0008; 31992L0085; 31970R1251; 12002E000; 31999R1784; 31999R1260; 61974J0033; 61993J0023
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 435_2004
Soubory k právnímu předpisu 435_2004_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
1/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
5.1.2012 0:00:00
Právní předpis
101/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
24.6.2014 0:00:00
Právní předpis
112/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
136/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2015 0:00:00
Právní předpis
149/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2010 0:00:00
Právní předpis
206/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.7.2017 0:00:00
Právní předpis
213/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
22.8.2007 0:00:00
Právní předpis
253/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
264/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
281/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2011 0:00:00