Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Číslo předpisu: 224/2015 Sb.
Částka: 93/2015 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo prevence havárií
Klíčové slovo havárie závažné
Klíčové slovo směsi
Klíčové slovo poplatky
Klíčové slovo prevence
Klíčové slovo prevence havárií
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.10.2015 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 12.8.2015 0:00:00
Rozeslána dne: 11. září 2015
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 634/2004 Sb.
362/2007 Sb.
227/2009 Sb.
281/2009 Sb.
61/2014 Sb.
Předpis ruší: 59/2006 Sb.
488/2009 Sb.
254/2006 Sb.
103/2006 Sb.
250/2006 Sb.
255/2006 Sb.
256/2006 Sb.
Novelizace: 183/2017 Sb.
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 224_2015
Soubory k právnímu předpisu 224_2015_aktual
Soubory k právnímu předpisu 15-224
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
281/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2011 0:00:00
Právní předpis
362/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2008 0:00:00
Právní předpis
61/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
7.4.2014 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
250/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
ZRUŠENO
1.6.2006 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
254/2006 Sb.
Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
ZRUŠENO
1.6.2006 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
255/2006 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
ZRUŠENO
1.6.2006 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
256/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
ZRUŠENO
1.6.2006 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
488/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
ZRUŠENO
1.3.2010 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
59/2006 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.
ZRUŠENO
1.6.2006 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
183/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
1.7.2017 0:00:00