Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Číslo předpisu: 174/1968 Sb.
Částka: 47/1968 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Vláda ČR
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo Ministerstva práce a sociálních věcí
Klíčové slovo dozor státní odborný
Klíčové slovo podmínky pracovní
Klíčové slovo tema1
Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo inspekce
Klíčové slovo kontroly
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.1969 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 20.12.1968 0:00:00
Rozeslána dne: 27. prosince 1968
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 67/1960 Sb.
Předpis ruší: 53/1952 Sb.
114/1962 Sb.
Novelizace: 575/1990 Sb.
59/1992 Sb.
396/1992 Sb.
47/1994 Sb.
1/2000 Sb.
124/2000 Sb
151/2002 Sb.
320/2002 Sb.
36/2004 Sb.
253/2005 Sb.
338/2005 Sb.
362/2003 Sb.
309/2002 Sb.
189/2008 Sb.
23/2009 Sb.
341/2011 Sb.
264/2016 Sb.
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 174_1968
Soubory k právnímu předpisu 174_1968_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
189/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2008 0:00:00
Právní předpis
253/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
338/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
7.9.2005 0:00:00
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
341/2011 Sb.
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
1.1.2012 0:00:00