Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 165/4 2016
Rozsah: nezadáno
Anotace: Nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)
C/2016/3722
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1017
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo vlákna azbestová
Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo registrace
Klíčové slovo hodnocení
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: