Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon České národní rady o požární ochraně
Číslo předpisu: 133/1985 Sb.
Částka: 34/1985 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) ČNR
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo ochrana požární
Klíčové slovo nebezpečí požární
Klíčové slovo povinnosti
Klíčové slovo prohlídka požární
Klíčové slovo prevence
Klíčové slovo inspekce
Klíčové slovo inspekce práce
Datum vydání: 17.12.1985 0:00:00
Datum účinnosti: 1.7.1986 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 17.12.1985 0:00:00
Rozeslána dne: 17. prosince 1985
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 60/1961 Sb.
129/1967 Sb.
151/1982 Sb.
77/1978 Sb.
69/1967 Sb.
Předpis ruší: 18/1958 Sb.
12/1951 Sb.
248/1951 Ú.l.
91/1952 Ú.l.
169/1955 Ú.l.
198/1958 Ú.l.
106/1959 Ú.l.
70/1960 Sb.
87/1960 Sb.
60/1976 Sb.
35/1977 Sb.
Novelizace: 425/1990 Sb.
40/1994 Sb.
203/1994 Sb.
163/1998 Sb.
71/2000 Sb.
237/2000 Sb.
320/2002 Sb.
413/2005 Sb.
186/2006 Sb.
281/2009 Sb.
341/2011 Sb.
350/2011 Sb.
267/2006 Sb.
320/2015 Sb.
229/2016 Sb.
225/2017 Sb.
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 133_1985
Soubory k právnímu předpisu 133_1985_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
225/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2018 0:00:00
Právní předpis
229/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.8.2017 0:00:00
Právní předpis
267/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
ZRUŠENO
1.1.2008 0:00:00
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
281/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2011 0:00:00
Právní předpis
320/2015 Sb.
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
1.1.2016 0:00:00
Právní předpis
341/2011 Sb.
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
350/2011 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
413/2005 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
1.1.2006 0:00:00