Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o inspekci práce
Číslo předpisu: 251/2005 Sb.
Částka: 94/2005 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo inspekce
Klíčové slovo práce
Klíčové slovo úřady
Klíčové slovo kontroly
Klíčové slovo podmínky pracovní
Klíčové slovo tema1
Klíčové slovo přestupky
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.7.2005 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 3.5.2005 0:00:00
Rozeslána dne: 29. června 2005
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší:
Novelizace: 230/2006 Sb.
264/2006 Sb.
213/2007 Sb.
362/2007 Sb.
294/2008 Sb.
382/2008 Sb.
281/2009 Sb.
73/2011 Sb.
341/2011 Sb.
350/2011 Sb.
365/2011 Sb.
367/2011 Sb.
64/2014 Sb.
247/2014 Sb.
136/2014 Sb.
250/2014 Sb.
81/2015 Sb.
88/2016 Sb.
47/2016 Sb.
93/2017 Sb.
206/2017 Sb.
205/2017 Sb.
225/2017 Sb.
327/2017 Sb.
Související předpisy EU: 31989L0391; 31995D0319
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 251_2005
Soubory k právnímu předpisu 251_2005_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
136/2014 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2015 0:00:00
Právní předpis
206/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.7.2017 0:00:00
Právní předpis
213/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
22.8.2007 0:00:00
Právní předpis
225/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2018 0:00:00
Právní předpis
264/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
281/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
1.1.2011 0:00:00
Právní předpis
294/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2008 0:00:00
Právní předpis
327/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
1.1.2018 0:00:00
Právní předpis
341/2011 Sb.
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
350/2011 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
1.1.2012 0:00:00