Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 262/21 2000
Rozsah: S. 0021 - 0045
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0054
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo ochrana zaměstnanců
Klíčové slovo rizika biologická
Klíčové slovo činitelé biologičtí
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32000L0054%3ACS%3ATXT