Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Číslo předpisu: 136/2016 Sb.
Částka: 52/2016 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Vláda ČR
Druh předpisu: Nařízení vlády
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo požadavky
Klíčové slovo požadavky bezpečnostní
Klíčové slovo požadavky BP
Klíčové slovo požadavky na BP
Klíčové slovo staveniště
Klíčové slovo způsobilost odborná
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.5.2016 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 27.4.2016 0:00:00
Rozeslána dne: 29. dubna 2016
Vydáno na základě: 309/2006 Sb.
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 591/2006 Sb.
592/2006 Sb.
Předpis ruší:
Novelizace:
Související předpisy EU: 31989L0391; 31992L0057
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 136_2016
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
591/2006 Sb.
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
592/2006 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
1.1.2007 0:00:00