Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 179/1 2013
Rozsah: s. 1-21
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486110927038&uri=CELEX:02013L0035-20130629
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo pole elektromagnetické
Klíčové slovo činitelé fyzikální
Klíčové slovo ochrana zdraví
Klíčové slovo expozice
Klíčové slovo požadavky bezpečnostní
Klíčové slovo požadavky BP
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32013L0035%3ACS%3ATXT