Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 65/1 5.3.2014
Rozsah: 7 s.
Anotace: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0027
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo balení
Klíčové slovo klasifikace
Klíčové slovo látky
Klíčové slovo označení
Klíčové slovo směsi
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU 2014eu27_l65