Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
 
Název: Řízení bezpečnosti práce a zdraví ve vzdělávání
Další názvová informace:
Překlad názvu:
Autor: OSHA
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost
Klíčové slovo rizika zdravotní
Klíčové slovo úrazy pracovní
Klíčové slovo zdraví
Klíčové slovo school
Klíčové slovo pracovníci mladí
Klíčové slovo prevence rizik
Klíčové slovo řízení rizik
Klíčové slovo legislativa
Anotace: Bezpečnost a zdraví při práci (OSH) ve vzdělávacím sektoru musí být řízena. Rizika pro bezpečnost a zdraví při práci mohou mít vliv nejenom na zaměstnance , ale rovněž na žáky, studenty a návštěvníky. Tento informační list je určen pro každého, kdo je součástí procesu řízení rizik pro bezpečnost a zdraví při práci včetně ředitelů škol, vyučujících, ostatních zaměstnanců škol a pracovníků zabývajících se bezpečností a zdravím při práci. Je určen pro místa výkonu zaměstnání, kde dochází k výuce, od mateřských škol po university.
Vydání: 1.
Místo vydání:
Nakladatel: OSHA
Rok vydání: 2006
Země vydání: Belgie
Jazyk dokumentu: cze
Název edice: Factsheets
Číslo části: 45
Název části:
Označení svazku:
Počet stran: 2 s.
Další údaje o rozsahu:
ISBN:
Recenze:
Lokace:
Připojené soubory: Soubory ke knize 33-fakta45-rizeni-bezpecnosti-prace-a-zdravi-ve-vzdelavani