Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: SMĚRNICE RADY ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 393/18 1989
Rozsah: S. 0018 - 0028
Anotace: SMĚRNICE RADY ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486119572209&uri=CELEX:01989L0656-20070627
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo OOPP
Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo prostředky ochranné
Klíčové slovo požadavky
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31989L0656%3ACS%3ATXT