Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Vyhláška Ministerstva vnitra dne 31. března 2000, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Číslo předpisu: 87/2000 Sb.
Částka: 29/2000 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) MV
Druh předpisu: Vyhláška
Anotace: Provozovatel, který způsobí závažnou havárii, je povinen závažnou havárii neprodleně ohlásit příslušnému okresnímu úřadu a jiným správním úřadům.
Vyhláška stanoví zpracování písemného hlášení o vzniku závažné havárie, konečné písemné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie. Hlášení i zpráva se předkládá v jednom originálním výtisku a současně také v elektronické podobě.
Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro svařování a  nahřívání živic v tavných nádobách. Dále jsou podrobně specifikovány podmínky pro zahájení  a skončení svařování, svařování kovových materiálů, pro dopravu, zabezpečení, umístění a vyprazdňování tlakových lahví. Další část specifikuje svařování elektrickým proudem, používání benzínových pájecích lamp, používání elektrických pájedel a aluminotermické svařování.
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost požární
Klíčové slovo svařování
Klíčové slovo nahřívání
Klíčové slovo živice
Klíčové slovo nádoby
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.7.2000 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 31.3.2000 0:00:00
Rozeslána dne: 12. dubna 2000
Vydáno na základě: 133/1985 Sb. § 24 odst. 2
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší:
Novelizace:
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 87_2000