Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 165/21  27.6.2007
Rozsah: 4 s.
Anotace: Povinnost členských států podávat zprávy o praktickém uplatňování jako základ pro pravidelné zprávy Komise o uplatňování pravidel Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a další návazné směrnice 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES. Za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování mění tato směrnice některá ustanovení výše uvedených směrnic.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487237421176&uri=CELEX:32009L0104
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost práce
Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo ochrana zdraví
Klíčové slovo zaměstnanci
Klíčové slovo zprávy
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_16520070627cs00210024