Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 310/29 2009
Rozsah: 5 s.
Anotace: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487169538223&uri=CELEX:32009L0127
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo pesticidy
Klíčové slovo zařízení strojní
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32009L0127%3ACS%3ATXT