Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: SMĚRNICE RADY ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (91/383/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 206/19 1991
Rozsah: S. 0019 - 0021
Anotace: SMĚRNICE RADY ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním
poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (91/383/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486107903094&uri=CELEX:01991L0383-20070628
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo zaměstnanci
Klíčové slovo poměr pracovní
Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo opatření
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31991L0383%3ACS%3ATXT