Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o specifických zdravotních službách
Číslo předpisu: 373/2011 Sb.
Částka: 131/2011 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo zaměstnanost
Klíčové slovo služby zdravotnické
Klíčové slovo péče pracovnělékařská
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.4.2012 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 6.11.2011 0:00:00
Rozeslána dne: 8. prosince 2011
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší:
Novelizace: 167/2012 Sb.
47/2013 Sb.
82/2015 Sb.
205/2015 Sb.
298/2016 Sb.
264/2016 Sb.
65/2017 Sb.
183/2017 Sb.
202/2017 Sb.
205/2020 Sb.
Související předpisy EU: 31997L0043, 31989L0391
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 373_2011
Soubory k právnímu předpisu 373_2011_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
183/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
1.7.2017 0:00:00
Právní předpis
202/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.11.2017 0:00:00
Právní předpis
205/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
1.10.2015 0:00:00
Právní předpis
205/2020 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.5.2020 0:00:00
Právní předpis
47/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
1.4.2013 0:00:00
Právní předpis
65/2017 Sb.
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
31.5.2017 0:00:00
Právní předpis
82/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.5.2015 0:00:00