Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 255/22 2005
Rozsah: 121 s.
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486115479308&uri=CELEX:02005L0036-20160524
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo kvalifikace odborná
Klíčové slovo uznávání
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32005L0036%3ACS%3ATXT