Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo předpisu: 258/2000 Sb.
Částka: 74/2000 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace: Zákon je velmi rozsáhlý a podrobný, obsahuje okruhy: péče o životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, další povinnosti osob v ochraně veřejného zdraví, Státní správa k ochraně veřejného zdraví, přechod na režim podle tohoto zákona.
Věcný popis: Klíčové slovo podmínky pracovní
Klíčové slovo správa státní
Klíčové slovo změny
Klíčové slovo zákony
Klíčové slovo ochrana zdraví
Datum vydání: 14.7.2000 0:00:00
Datum účinnosti: 1.1.2001 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí:
Rozeslána dne: 11. srpna 2000
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 283/1991 Sb.
455/1991 Sb.
160/1992 Sb.
200/1990 Sb.
20/1966 Sb.
79/1997 Sb.
65/1965 Sb.
634/1992 Sb.
2/1969 Sb.
48/1997 Sb.
98/1987 Sb.
88/1968 Sb.
44/1988 Sb.
100/1988 Sb.
564/1990 Sb.
389/1991 Sb.
582/1991 Sb.
293/1993 Sb.
40/1995 Sb.
97/1996 Sb.
592/1992 Sb.
353/1999 Sb.
157/1998 Sb.
Předpis ruší: 36/1975 Sb.
Novelizace: 254/2001 Sb.
274/2001 Sb.
86/2002 Sb.
13/2002 Sb.
120/2002 Sb.
76/2002 Sb.
320/2002 Sb.
141/2002 Sb.
274/2003 Sb.
309/2002 Sb.
356/2003 Sb.
167/2004 Sb.
326/2004 Sb.
562/2004 Sb.
626/2004 Sb.
125/2005 Sb.
253/2005 Sb.
392/2005 Sb.
381/2005 Sb.
444/2005 Sb.
74/2006 Sb.
186/2006 Sb.
59/2006 Sb.
222/2006 Sb.
342/2006 Sb.
362/2003 Sb.
264/2006 Sb.
110/2007 Sb.
378/2007 Sb.
296/2007 Sb.
124/2008 Sb.
130/2008 Sb.
189/2006 Sb.
274/2008 Sb.
41/2009 Sb.
301/2009 Sb.
227/2009 Sb.
281/2009 Sb.
151/2011 Sb.
466/2011 Sb.
298/2011 Sb.
375/2011 Sb.
115/2012 Sb.
333/2012 Sb.
223/2013 Sb.
64/2014 Sb.
247/2014 Sb.
250/2014 Sb.
252/2014 Sb.
82/2015 Sb.
267/2015 Sb.
243/2016 Sb.
298/2016 Sb.
250/2016 Sb.
183/2017 Sb.
193/2017 Sb.
202/2017 Sb.
205/2020 Sb.
Související předpisy EU: 31998L0083; 31976L0768; 31995L0017; 31980L1335; 31987L0143; 31967L0548; 31996D0649
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 258_2000
Soubory k právnímu předpisu 258_2000_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
20/1966 Sb.
Zákon o zdraví lidu
ZRUŠENO
17.3.1966 0:00:00
1.7.1966 0:00:00
Právní předpis
200/1990 Sb.
Zákon České národní rady o přestupcích
ZRUŠENO
17.5.1990 0:00:00
1.7.1990 0:00:00
1.7.2016 0:00:00
Právní předpis
353/1999 Sb.
Zákon ze dne 9. prosince 1999  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění    pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
ZRUŠENO
29.1.2000 0:00:00
1.6.2006 0:00:00
Právní předpis
389/1991 Sb.
Zákon České národní rady ze dne 10. září 1991 o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
ZRUŠENO
10.9.1991 0:00:00
1.6.2002 0:00:00
Právní předpis
44/1988 Sb.
Zákona ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
1.7.1988 0:00:00
Právní předpis
455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
1.1.1992 0:00:00
Právní předpis
48/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
1.4.1997 0:00:00
Právní předpis
65/1965 Sb.
Zákoník práce
ZRUŠENO
16.6.1965 0:00:00
1.1.1966 0:00:00
1.1.2007 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
115/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.6.2012 0:00:00
Právní předpis
13/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů...
18.12.2001 0:00:00
1.7.2002 0:00:00
Právní předpis
151/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
7.6.2011 0:00:00
Právní předpis
183/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
1.7.2017 0:00:00
Právní předpis
189/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
202/2017 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.11.2017 0:00:00
Právní předpis
205/2020 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.5.2020 0:00:00
Právní předpis
223/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2013 0:00:00
Právní předpis
253/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
1.7.2005 0:00:00
Právní předpis
254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
1.1.2002 0:00:00