Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 216/12 1994
Rozsah: S. 0012 - 0020
Anotace: Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486118154987&uri=CELEX:01994L0033-20140325
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo mladiství
Klíčové slovo ochrana pracovníka
Klíčové slovo pracovníci mladí
Klíčové slovo zaměstnanci mladí
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31994L0033%3ACS%3ATXT