Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 216/76  20.8.2009
Rozsah: 61 s.
Anotace: Tato směrnice se věnuje koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Vedle obecných zásad a oblasti působnosti směrnice jsou zde definovány pravidla pro zakázky, statistické povinnosti a výkonné pravomoci.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost národní
Klíčové slovo dodávky
Klíčové slovo povinnosti
Klíčové slovo práce stavební
Klíčové slovo pravidla
Klíčové slovo služby
Klíčové slovo státy členské
Klíčové slovo zakázky veřejné
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_21620090820cs00760136