Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 158/50 2004
Rozsah: S. 0050 - 0076
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486115764327&uri=CELEX:02004L0037-20140325
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo karcinogenita
Klíčové slovo karcinogeny
Klíčové slovo mutageny
Klíčové slovo ochrana zaměstnanců
Klíčové slovo rizika biologická
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32004L0037%3ACS%3ATXT