Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Sdělení Komise 2016/C 173/1 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: C 173/1 2016
Rozsah: 91 s.
Anotace: Sdělení Komise 2016/C 173/1 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.173.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2016:173:TOC
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo zařízení strojní
Klíčové slovo harmonizace
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A52016XC0513%2806%29%3ACS%3ATXT