Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007 , kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 165/21 2007
Rozsah: 4 s.
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007 , kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32007L0030
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo OOPP
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32007L0030%3ACS%3ATXT