Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice
Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 27/115 2017
Rozsah: 6 s.
Anotace: SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice
Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
Konsolidované znění:
Původní znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&rid=1
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo hodnoty limitní
Klíčové slovo expozice
Klíčové slovo změny
Klíčové slovo pracoviště
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32017L0164%3ACS%3ATXT