Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Číslo předpisu: 561/2004 Sb.
Částka: 190/2004 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Parlament
Druh předpisu: Zákon
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo školství
Klíčové slovo školy vysoké
Klíčové slovo školy
Klíčové slovo školy základní
Klíčové slovo školy střední
Klíčové slovo školy mateřské
Klíčové slovo zákon školský
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2005 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 24.9.2014 0:00:00
Rozeslána dne: 10. listopadu 2004
Vydáno na základě:
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší: 29/1984 Sb.
171/1990 Sb.
522/1990 Sb.
134/1993 Sb.
190/1993 Sb.
182/2003 Sb.
256/1994 Sb.
138/1995 Sb.
19/2000 Sb.
76/1978 Sb.
31/1984 Sb.
390/1991 Sb.
564/1990 Sb.
181/2003 Sb.
139/1995 Sb.
284/2002 Sb.
Novelizace: 383/2005 Sb.
161/2006 Sb.
179/2006 Sb.
158/2006 Sb.
342/2006 Sb.
165/2006 Sb.
624/2006 Sb.
112/2006 Sb.
179/2006 Sb.
217/2007 Sb.
296/2007 Sb.
343/2007 Sb.
58/2008 Sb.
126/2008 Sb.
189/2008 Sb.
242/2008 Sb.
243/2008 Sb.
384/2008 Sb.
49/2009 Sb.
242/2008 Sb.
378/2009 Sb.
306/2008 Sb.
227/2009 Sb.
427/2010 Sb.
73/2011 Sb.
331/2011 Sb.
420/2011 Sb.
472/2011 Sb.
375/2011 Sb.
53/2012 Sb.
333/2012 Sb.
370/2012 Sb.
241/2013 Sb.
344/2013 Sb.
64/2014 Sb.
458/2011 Sb.
250/2014 Sb.
82/2015 Sb.
178/2016 Sb.
230/2016 Sb.
101/2017 Sb.
Související předpisy EU: 11997E149; 11997E150; 31968R1612; 31977L0486; 32003L0009; 31963D0266; 31999D0051; 32000X1218(01); 31968L0360; 31973L0148; 31975L0034; 31990L0364; 31990L0365; 31993L0096; 31970R1251
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 561_2004
Soubory k právnímu předpisu 561_2004_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
112/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
1.1.2007 0:00:00
Právní předpis
189/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2008 0:00:00
Právní předpis
331/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
14.11.2011 0:00:00
Právní předpis
333/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.11.2012 0:00:00
Právní předpis
370/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
9.11.2012 0:00:00
Právní předpis
375/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
1.4.2012 0:00:00
Právní předpis
472/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2012 0:00:00
Právní předpis
82/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.5.2015 0:00:00