Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Rady 2013/59/ Euratom ze dne 5. prosince 2013 , kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 13/1 2014
Rozsah: s. 1-73
Anotace: Směrnice Rady 2013/59/ Euratom ze dne 5. prosince 2013 , kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486110797666&uri=CELEX:02013L0059-20140117
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo standardy
Klíčové slovo záření ionizující
Klíčové slovo ochrana
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32013L0059%3ACS%3ATXT