Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006, kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 33/28  4.2.2006
Rozsah: 54 s.
Anotace: Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976  o sbližování právních a správních předpisů členských států  týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých  nebezpečných látek a přípravků stanoví omezení  pro uvádění na trh a použití některých nebezpečných látek  (karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci) a přípravků, s cílem zlepšit ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitele. Příloha tohoto dokumentu obsahuje seznam nebezpečných látek, jejich stručnou charakteristiku a také registrační čísla.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487238241933&uri=CELEX:32005L0090
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo harmonizace
Klíčové slovo látky karcinogenní
Klíčové slovo látky mutagenní
Klíčové slovo látky nebezpečné
Klíčové slovo předpisy právní
Klíčové slovo státy členské
Klíčové slovo trhy
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_03320060204cs00280081