Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 38/36 2006
Rozsah: s. 36-39
Anotace: Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0015
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo hodnoty limitní
Klíčové slovo expozice
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32006L0015%3ACS%3ATXT