Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 177/13 2002
Rozsah: 7 s.
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486116523302&uri=CELEX:02002L0044-20081211
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo vibrace
Klíčové slovo činitelé fyzikální
Klíčové slovo ochrana zdraví
Klíčové slovo rizika fyzikální
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32002L0044%3ACS%3ATXT